Pick a random title Yowamushi Pedal / Season 1 / Itten toppa

2013 7.9/10 (433) NR SuperHD

Teshima and Aoyagi challenge Sakamichi and the other first-year students as they defend their positions to the last. Imaizumi and Naruko take an emotional beating. Meanwhile, Teshima thinks back to when he met Aoyagi.

Play Netflix Page IMDB

Tomokazu Seki, Shotaro Morikubo, Kentaro Ito, Daiki Yamashita, Kohsuke Toriumi, Jun Fukushima, Hiroki Yasumoto, Showtaro Morikubo, Kentaro Ito, Daisuke Kishio, Yoshitsugu Matsuoka, Junichi Suwabe, Ayaka Suwa, Megumi Han, Tomoaki Maeno, Tsubasa Yonaga, Tetsuya Kakihara, Satoshi Hino, Hiroyuki Yoshino, Atsushi Abe, Koji Yusa, Kouki Miyata, Hiro Shimono, Wataru Hatano, Yuichi Nakamura, Kenji Nojima, Mamoru Miyano, Daisuke Ono, Yuma Uchida, Jun Fukuyama

Anime, Anime Dramas, Anime Series, Family Watch Together TV, International Kids TV, International TV Shows, Japanese Kids TV, Japanese TV Shows, Kids Anime, Kids' TV, School Anime, Shounen Anime, Sports & Fitness, Sports Anime, TV Shows, TV Shows Based on Manga, TV Shows based on Comics

Original language: Itali

Language audio available in United States: Itali

Language subtitles available in United States: Brazilian Portugues, Dutch, Finnish, Itali, Spa

Available in these countries: Argentina, Brazil, Colombia, France, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, Mexico, Singapore, South Korea, Thailand, United States

Available since Sep 01, 2015.

Season

Season 1 2013 NR SuperHD Play Netflix Page A timid, anime-loving teen gets drawn into a school cycling club, where his new friends help him face tough challenges to develop his racing talent. Tomokazu Seki, Shotaro Morikubo, Kentaro Ito, Daiki Yamashita Sep 01, 2015