Pick a random title Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

2006 6.5/10 (2.9k) TV-PG SuperHD 95 minutes

Exuberant ninja Naruto teams up with his pals Sakura and Kakashi to escort Prince Michiru and his son, Hikaru, to the Crescent Moon kingdom.

Play Netflix Page IMDB

Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Yoichi Masukawa, Masashi Sugawara, Marika Hayashi, Kazuhiko Inoue, Akio Otsuka, Umeji Sasaki, Kyousuke Ikeda, Hisao Egawa, Toshiyuki Tsuru Directed by Toshiyuki Tsuru

Action, Action & Adventure, Action Sci-Fi & Fantasy, Anime, Anime Action, Anime Fantasy, Anime Features, Anime Sci-Fi & Fantasy, Asian Movies, International Movies, Japanese Movies, Sci-Fi & Fantasy, Shounen Anime

Original language: Itali

Language audio available in United States: Dutch, Itali

Language subtitles available in United States: Dutch

Available in these countries: Canada, United Kingdom, United States

Available since Apr 14, 2015.