Netflix - instantwatcher - Wang Sen
Wang Sen 1 match
 • Argentinian Dramas
 • Australian Dramas
 • Brazilian Dramas
 • British Dramas
 • Canadian Dramas
 • Chinese Dramas
 • Danish Dramas
 • Dutch Dramas
 • European Dramas
 • French Dramas
 • German Dramas
 • Indian Dramas
 • Israeli TV Dramas
 • Italian Dramas
 • Japanese Dramas
 • Japanese Period Dramas
 • Japanese TV Dramas
 • Japanese Youth Dramas
 • Korean Dramas
 • Latin American Dramas
 • Mexican Dramas
 • Nordic Dramas
 • Polish Dramas
 • Scandinavian Dramas
 • Spanish Dramas
 • Swedish Dramas
 • Swedish Films
 • Thai Dramas
 • Turkish Dramas
 • Argentinian Dramas
 • Australian Dramas
 • Brazilian Dramas
 • British Dramas
 • Canadian Dramas
 • Chinese Dramas
 • Danish Dramas
 • Dutch Dramas
 • European Dramas
 • French Dramas
 • German Dramas
 • Indian Dramas
 • Israeli TV Dramas
 • Italian Dramas
 • Japanese Dramas
 • Japanese Period Dramas
 • Japanese TV Dramas
 • Japanese Youth Dramas
 • Korean Dramas
 • Latin American Dramas
 • Mexican Dramas
 • Nordic Dramas
 • Polish Dramas
 • Scandinavian Dramas
 • Spanish Dramas
 • Swedish Dramas
 • Swedish Films
 • Thai Dramas
 • Turkish Dramas

Sep 13, 2019

Shanghai Fortress 2019 4.2/10 (1.5k) TV-14 SuperHD Play Netflix Page A young man falls for a heroic general and soon follows her footsteps as humans defend Earth against extraterrestrials seeking a precious energy source. Shi Liang, Wang Sen, Godfrey Gao, Wang Gongliang dir. Teng Huatao, Hua-Tao Teng Mandarin (Guoyu) 107 minutes