Netflix - instantwatcher - Daniel Sosa
Daniel Sosa 2 matches

    Jan 10, 2020

    Scissor Seven / Season 1 0 8.1/10 (823) TV-14 SuperHD Play Netflix Page Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions. Shinji Saito, Zhu Rongrong, Ronny Chieng, Jiang Guangtao dir. He Xiaofeng, He Xiaofeng Latin
    Scissor Seven / Season 2 0 8.1/10 (823) TV-14 SuperHD Play Netflix Page Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions. Shinji Saito, Zhu Rongrong, Ronny Chieng, Jiang Guangtao dir. He Xiaofeng, He Xiaofeng Latin