Netflix - instantwatcher - Masashi Sugawara
Masashi Sugawara 3 matches
  • Top Genres

Jun 28, 2019

7SEEDS / Season 1 2019 6.2/10 (556) TV-MA SuperHD Play Netflix Page Shy Natsu awakens as part of a group chosen to ensure the survival of humanity. Together, they have to survive on a changed Earth. Ryo Hirohashi, Yu Shimamura, Nao Toyama, Minako Kotobuki Indonesian
7SEEDS / Season 2 2019 6.2/10 (556) TV-MA SuperHD Play Netflix Page Shy Natsu awakens as part of a group chosen to ensure the survival of humanity. Together, they have to survive on a changed Earth. Ryo Hirohashi, Yu Shimamura, Nao Toyama, Minako Kotobuki Indonesian

Apr 14, 2015

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom 2006 6.5/10 (2.9k) TV-PG SuperHD Play Netflix Page Exuberant ninja Naruto teams up with his pals Sakura and Kakashi to escort Prince Michiru and his son, Hikaru, to the Crescent Moon kingdom. Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Yoichi Masukawa, Masashi Sugawara dir. Toshiyuki Tsuru Ita 95 minutes