Netflix - instantwatcher - Toshiyuki Tsuru
Toshiyuki Tsuru 1 match
  • Top Genres

Apr 14, 2015

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom 2006 6.5/10 (2.9k) TV-PG SuperHD Play Netflix Page Exuberant ninja Naruto teams up with his pals Sakura and Kakashi to escort Prince Michiru and his son, Hikaru, to the Crescent Moon kingdom. Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Yoichi Masukawa, Masashi Sugawara dir. Toshiyuki Tsuru Japanese 95 minutes